ติดต่อเรา พรหมวิหารคลินิก


 

 

พรหมวิหารคลินิก แพทย์แผนไทย

ที่อยู่ 320 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 099-469-4249 หรือ 093-987-4456