ติดต่อเรา พรหมวิหารคลินิก


พรหมวิหารคลินิก แพทย์แผนไทย

ที่อยู่ 120/82 หมู่บ้านลำพูนคันทรีโฮมส์ 1 ซอย 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 099-469-4249 หรือ 093-987-4456