นพ อวย

ความเป็นมา

ความเป็นมา


แพทย์แผนไทย คือ

แพทย์แผนไทย หรือ แพทย์แผนโบราณ คือ แพทย์ที่ใช้องค์ความรู้ และภูมิปัญญาการแพทย์ดั่งเดิมของไทยซึ่งอิงจากอาศัยความรู้ หรือ ตำราที่ได้ถ่ายทอด พัฒนาสืบต่อกันมา (ยังไม่อิงตำราโบราณ และวิชาความรู้วิทยาศาสตร์จากฝรั่ง) เพื่อทำการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา ป้องกันโรค หรือ ส่งเสริม ฟื้นฟูสภาพมนุษย์

องค์ประกอบหลักของแพทย์แผนไทยจะมีอยู่ 4 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ เวชกรรมแผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย และผดุงครรภ์แผนไทย เป็นต้น โดยหากท่านใดอยากทราบความหมาย และขอบเขตขององค์ประกอบแต่ละอย่างสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยครับ

หมอแผนไทยในยุคอดีต
รูปที่ 1 ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง เป็นละครทีวี ที่สามารถจำลองแพทย์แผนไทยในยุคอดีตออกมาได้ค่อนข้างครบ

ผู้เป็นแพทย์แผนไทยในสมัยโบราณนิยมใช้ คติชนวิทยา หรือคติชนความเชื่อ หรือ ไสยเวท หรือ คาถาอาคม ประกอบการรักษาผู้ป่วย การปลูกว่านยา การกู้ว่านยา การปรุงยาสมุนไพร การทำข่ายอาคมป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ และพิธีกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีแพทย์แผนไทยแบบนี้ให้เห็นอยู่บ้างประปรายครับ

หมอแผนไทยประยุกต์
รูปที่ 2 แพทย์แผนไทยประยุกต์ ในยุคปัจจุบัน (2565) ได้ถูกปรับปรุงพัฒนาความรู้ต่าง ๆ เพื่อหมายมุ่งทำการรักษาให้คนไข้ให้หายจากโรคภัยทั่วปวง
เครดิตรูปภาพโดย แพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทย์แผนไทยประยุกต์ คือ

แพทย์แผนไทยประยุกต์ คือ แพทย์แผนไทยยุคใหม่ที่ผสมผสานองค์ความรู้ดั่งเดิมให้เข้ากับองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งแนวความคิดนี้มาจากท่าน “ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์” โดยส่วนตัวผู้เขียนนับถือ และยกย่องให้ท่านเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับ

นพ อวย
รูปที่ 3 ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ บิดาแห่งการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เครดิตภาพ mgronline.com

แพทย์แผนไทย ต่างกับ แพทย์แผนไทยประยุกต์ ยังไง

หากจะว่าถึงความแตกต่างโดยไม่อิงกฎหมายอาจจะบอกได้ว่า แตกต่างกันในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาในการรักษาโรค ซึ่งปัจจุบันอาจจะใกล้เคียงกันมากขึ้น เนื่องจากผู้เป็นแพทย์แผนไทยส่วนมากสามารถหาความรู้เหล่านี้ได้เอง และสามารถศึกษาตามคอร์สเรียนต่าง ๆ หรือ เว็บไซน์ที่ได้มาตรฐานครับ

หมออาคม
รูปที่ 4 ปัจจุบันการรักษาอิงความเชื่อ หรือ คติชนวิทยา ได้จางหายไปค่อนข้างที่จะมาก เหลือเพียงไม่กี่ท่านที่ยังทำอยู่ และแต่ท่านมักปลีกตัวออกไปอยู่ตามชนบทต่าง ๆ ซึ่งอาจจะพบเห็นได้ในบ้างที่เท่านั้น

ความเป็นมาของ พรหมวิหารคลินิก

พรหมวิหารคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ก่อกำเนิดมาจากความตั้งใจที่จะนำองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยแบบดั่งเดิมผสมผสานกับองค์ความรู้ของวิทยาศาสตร์ และแพทย์แผนตะวันตก (เราต่างคุ้นหูกันในชื่อ แพทย์แผนปัจจุบัน) เข้าไว้ด้วยกัน โดยยังคงการใช้คติชนวิทยา หรือ คติชนความเชื่อ อยู่เพื่อประกอบประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้เท่าที่เราพึงจะทำได้

บทสรุป

แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ คือ หมอแผนไทยที่หมายจะนำองค์ความรู้แพทย์ดั่งเดิม และแพทย์สมัยใหม่ เข้าไว้ด้วยกันเพื่อขจัดเสียซึ่งโรคภัยของคนไข้ ซึ่งเรา พรหมวิหารคลินิกก็มีเจตจำนง มุ่งหมายที่จะรักษาผู้ป่วยตามกำลังที่เรามีครับ

 

เขียน และเรียบเรียง โดย

พท.ป. ธาร์มันษ์ ตลับเพชร์สกุล

4 thoughts on “ความเป็นมา

  1. Pingback: แพทย์แผนไทย กับ การนวด - พรหมวิหารคลินิก

  2. Pingback: แพทย์แผนไทย กับ การสักยา - พรหมวิหารคลินิก

  3. Pingback: ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) - พรหมวิหารคลินิก

  4. Pingback: หัตถการการรักษาของแพทย์แผนไทย - พรหมวิหารคลินิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *