รูปที่ 6 สินค้า

โรคนอนไม่หลับ กับ ศุขไสยาศน์

โรคนอนไม่หลับ กับ ศุขไสยาศน์


โรคนอนไม่หลับ (Insomnia)

โรคนอนไม่หลับ หรือ Insomnia คือ ภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการนอนไม่หลับ หรือ หลับไม่สนิท นอนหลับยาก ใช้เวลานอนนานกว่า 30 นาทีถึงจะหลับได้ [1] ผลของการนอนไม่หลับทำให้ร่างกายเกิดความอ่อนเพลีย, ปวดศีรษะ, จิตใจเกิดความกังวล หรือ มีผลต่อการคิดการตัดสินใจและการทำงานในช่วงกลางวัน [2]

นอกจากนี้ โรคนอนไม่หลับ อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความจำ, ภาวะซึมเศร้า, อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย, และ ภูมิคุ้มกันต่ำอีกด้วย [1] หากจะแบ่งประเภทของโรคนอนไม่หลับตามลักษณะช่วงของการนอนไม่หลับจะสามารถจำแนกได้ 3 ประเภท คือ [2]

 1. Initial insomnia
  • ภาวะที่ผู้ป่วยมีปัญหานอนหลับยากใช้เวลานอนนานกว่าจะหลับ ภาวะดังกล่าวอาจสัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวล
 2. Maintinance insomnia
  • ภาวะที่ผู้ป่วยไม่สามารถนอนหลับได้ยาวมีการตื่นกลางดึกบ่อยภาวะดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาทางกาย เช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
 3. Terminal insomnia
  • ภาวะที่ผู้ป่วยตื่นเร็วกว่าเวลาที่ควรจะตื่นอาจพบได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า

แต่หากเราต้องการแบ่งตามระยะเวลาที่เกิดโรคก็จะสามารถแบ่งง่ายๆได้ 2 กลุ่ม คือ [2]

 1. Adjustment insomnia (โรคการนอนไม่หลับจากการปรับตัว)
 2. Chronic insomnia (โรคการนอนไม่หลับเรื้อรัง)
รูปที่ 1โรคนอนไม่หลับ Insomnia
รูปที่ 1โรคนอนไม่หลับ หรือ Insomnia ส่งผลเสียให้คุณมากกว่าที่คิด มันสามารถพรากคุณภาพชีวิตดีดีของคุณได้ไม่ยากเลย

อาการของโรคนอนไม่หลับ

 1. ต้องใช้เวลานานกว่าจะนอนหลับได้
 2. ชั่วโมงนอนน้อยเกินไป (ดูหัวข้อด้านบน เรื่องระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมในแต่ละอายุ)
 3. หลับแล้วตื่นบ่อยๆ (Interrupted sleep)
 4. ตื่นแล้วไม่สามารถนอนหลับได้อีก
 5. ง่วงนอนในเวลากลางวัน แต่นอนไม่หลับในเวลากลางคืน

 

สาเหตุของโรคนอนไม่หลับ

 1. ปัจจัยด้านร่างกาย [1]
  • อาจมีความผิดปกติระหว่างการนอน เช่น มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea)
  • มีปัญหาจากอาการอื่น เช่น อาการเจ็บป่วย มีไข้ โรคกรดไหลย้อน
  • บางคนอาจมีระบบประสาทที่ตื่นตัวมากกว่าปกติจึงทำให้หลับยาก
 2. ปัจจัยด้านจิตใจ [1]
  • อาจเกิดจากความเครียด
  • ความวิตกกังวล
  • โรคซึมเศร้า
  • โรคไบโพล่าร์
 3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม [1]
  • เกิดจากการมีเสียงรบกวน หรือมีแสงไฟรบกวน
 4. ปัจจัยด้านอุปนิสัยส่วนตัว [1]
  • การนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยการทำกิจกรรมต่างๆที่ส่งผลให้นอนไม่หลับ เช่น การเล่นเกมส์ การเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอน การดื่มเครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้นคาเฟอีน เป็นต้น
รูปที่ 2 ปรับสภาพแวดล้อม
รูปที่ 2 บางครั้งการนอนไม่หลับอาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเปลี่ยนมันซะเลยก่อนที่จะกลายเป็นโรคนอนไม่หลับเรื้องรังครับ

การรักษาโรคนอนไม่หลับ

โดยปกติแล้ว “แนวทางการรักษาโรคนอนไม่หลับ” สามารถแบ่งได้ 2 แนวทางหลัก ๆ คือ การดูแลรักษาโดยไม่ต้องใช้ยา และ การรักษาโดยการใช้ยา (การรักษากับหมอ) ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ครับ [1]

 1. การดูแลรักษาโดยไม่ต้องใช้ยา
  • จัดการกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการนอนหลับ เช่น เรื่องสุขลักษณะการนอน ห้องนอนควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก อุณหภูมิเหมาะสม เงียบ เป็นต้น
  • ทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน เช่น การนวกน้ำมันคลายเครียด การทำสมาธิ หรือ ฟังเสียงธรรมชาติ เป็นต้น
  • หลีกเลี่ยงเรื่องที่ส่งผลให้เกิดความเครียด และทำให้รู้สึกตื่นตัว เช่น เล่นเกมส์ เล่นโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
  • ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบในช่วงเย็น เพราะคาเฟอีนจะส่งผลให้นอนไม่หลับ
  • เมื่อเข้านอนแล้วแต่ นอนหลับไม่หลับ ในเวลาประมาณ 20 นาที ให้ลุกขึ้นจากเตียงไปทำกิจกรรมที่สบายๆ และผ่อนคลาย แล้วกลับไปนอนใหม่อีกครั้งเมื่อง่วง
  • หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังจะทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น
  • เข้านอน – ตื่นนอนให้เป็นเวลา
  • หลีกเลี่ยงการงีบหลับในตอนกลางวัน
  • งดดื่มเครื่องดื่มประเภท แอลกอฮอล์ แม้เครื่องดื่มเหล่านี้เหล่านี้จะทำให้นอนหลับง่าย แต่จะตื่นบ่อย ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ
รูปที่ 3 โยคะ
รูปที่ 3 บางครั้งการทำโยคะก็สามารถลดอาการนอนไม่หลับได้
 1. การรักษาโดยแพทย์ หรือ การใช้ยา

การรักษาด้วยวิธีนี้จำเป็นต้องไปพบหมอเพื่อประเมินอาการก่อนครับ ซึ่งปกติแล้วยาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ครับ [2]

     2.1. Benzodiazepine กลุ่มยาดังกล่าวเป็นกลุ่มยาที่ใช้บ่อยในเวชปฏิบัติ ถ้าแบ่งคร่าว ๆ จะเเบ่งเป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์สั้น และออกฤทธิ์ยาว สำหรับกลุ่มที่ออกฤทธิ์สั้น ได้แก่ lorazepan, triazolam ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่นอนหลับยากในช่วงแรก (initial insomnia)

อย่างไรก็ตามการใช้ยากลุ่มนี้ที่ออกฤทธิ์เร็ว เช่น Alprazolam, Midazolam  อาจเกิดการขาดยาได้ง่ายจึงถอนยาออกได้ยาก โอกาสติดยาสูง จึงต้องระวังการใช้อย่างมาก สำหรับ กลุ่มยาที่ออกฤทธ์นานเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาหลับไม่สนิทระหว่างคืน หรือ ตื่นเร็วกว่าปกติ เช่น clonazepam, diazepam เป็นต้น

    2.2. Non- Benzodiazepine เช่น Zolpidem เป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์เร็ว ดูดซึมได้ดี อย่างไรก็ตามอาจต้องระวังผลข้างเคียง เช่น ง่วงซึม, มึนศีรษะ หรือ ละเมอ

   2.3. ยาต้านซึมเศร้า  เช่น Trazodone , Mirtazapine ซึ่งยาดังกล่าวนอกจากมีผลเรื่องการปรับอารมณ์ แล้วยังมีกลไกการออกฤทธ์ช่วยการหลับ

   2.4. ยากลุ่ม melatonin  เป็นสารที่สังเคราะห์ภายในร่างกายมีบทบาทช่วยให้เกิดการนอนหลับ ปัจจุบันมีการผลิตยาที่อยู่ในรูปเมลาโทนินภายนอกร่างกายใช้เพื่อช่วยการนอนหลับ

นอกจากยาที่เป็นเคมีสังเคราะห์ดังที่กล่าวมาแล้วด้านต้น สมุนไพรอย่าง “กัญชา” สามารถลดระยะเวลาตั้งแต่การเข้านอนจนกระทั่งการหลับ (Sleep Latency) ได้ [3] โดยปัจจุบันแพทย์แผนไทยได้นำสมุนไพรชนิดนี้มาปรุงยารักษาโรคนอนไม่หลับเรื้องรังอย่างได้ผล ซึ่งตำรับดังกล่าวมีชื่อว่า ศุขไสยาศน์

รูปที่ 4 กัญชา
รูปที่ 4 กัญชา กับ การรักษาโรคนอนไม่หลับ ถูกนำมารื้อฟื้น และวิจัยถึงประสิทธิภาพที่น่าเหลือเชื่อ

ศุขไสยาศน์ คือ

สมุนไพรตำรับ ศุขไสยาศน์ เป็นตำรับที่มี “กัญชา” ปรุงผสมอยู่ ซึ่งยาตำรับนี้ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนใน คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ [3]

โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 มีการตรวจรักษา และจ่ายยาตำรับ “ศุขไสยาศน์’’ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับเรื้องรัง [3]

ศุขไสยาศน์ เป็นยาตำรับของดีที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีนักวิจัยเข้ามาพิสูจน์ให้เห็นกันอย่างเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า “ศุขไสยาศน์” สามารถลดอาการนอนไม่หลับ, การตื่นกลางดึก, ลด Sleep Latency, และ เพิ่มคุณภาพการนอนได้ดีอีกด้วย [3]

รูปที่ 5 กราฟ
รูปที่ 5 ศุขไสยาศน์ ตำรับยาชั้นครูจากคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ สามารถลดระดับตะแนน PSQI (ถ้ามีเยอะเท่ากับอาการโรครุนแรง) และเพิ่มคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพได้เป็นที่ประจักษ์

นอกจากนี้ทางอภัยภูเบศรยังกล่าวต่อว่า “ผู้ป่วย 82.2% หลับได้ดีขึ้นหลังใช้ยาศุขไสยาศน์ แถมยังช่วยคุณภาพการนอนหลับ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และลดการใช้ยาแผนปัจจุบันได้” อีกด้วย [4]

ด้วยเหตุนี้ “พรหมวิหารคลินิก” ก็ได้นำยาตำรับนี้มาใช้รักษาผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับ ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นมา โดยผู้ป่วยจะได้รับการประเมินอาการจากหมอแผนไทย ด้วยแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล

              

ต้องกิน ศุขไสยาสน์ นานเท่าไหร่ ในการรักษาโรคนอนไม่หลับ

โดยปกติแล้วจะต้องประเมินความรุนแรงของโรคก่อน หากเป็นไม่หนักก็จะให้รับประทาน 1-2 แคปซูล (500-1,000 มก.) ติดต่อกันเป็นเวลา 1-5 เดือนครับ

 

ข้อห้ามใช้ ศุขไสยาศน์

 • ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับ และยาต้านการชัก รวมทั้งแอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่มี แอลกอฮอล์ผสมอยู่

 

ควรระวัง ศุขไสยาสน์

 • ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด(antiplatelets)
 • ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยเป็นส่วนประกอบ
 • ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูร และเกิดพิษได้
 • ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นตำรับยารสร้อน
 • ยานี้อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
รูปที่ 6 สินค้า
รูปที่ 6 ท่านใดสนใจยาสมุนไพรคุณภาพดี ๆ ประสิทธิภาพไม่เป็นสองรองใคร สามารถติดมาทาง พรหมวิหารคลินิก ได้เลยครับ

ขั้นตอนการขอรับการรักษา ศุขไสยาศน์ กับ พรหมวิหารคลินิก

 1. ประเมินอาการ/ความรุนแรงของโรคที่คลินิกสาขาลำพูน
 2. ในกรณีไม่สะดวกมา สามารถกรอกแบบสอบถามได้จากลิงค์นี้ครับ https://forms.gle/P6w4vd4CQ4vunJBE6
 3. เราจะทำการแปลผล และติดต่อส่ง ยาศุขไสยาศน์ ให้ครับ

       

 

เขียน และเรียบเรียง โดย

พท.ป. ธาร์มันษ์ ตลับเพชร์สกุล

 

อ้างอิง

 1. https://www.nksleepcenter.com/what-is-insomnia/
 2. https://www.nonthavej.co.th/Insomnia-2.php
 3. Tengtermwong N., Effectiveness and Safety of Suk Sai-Yad Herbal Remedy for Chronic Insomnia: A Preliminary Retrospective Study in Chao Phya Abhaibhubejhr Hospita, Thai Traditional & Alternative Med., Vol. 19, No.2
 4. ข้อมูลยาตำรับศุขไสยาศน์จากอภัยภูเบศร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *