Medical service rate

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ


อัตราค่าบริการในปี 2567 เราได้ปรับเปลี่ยนเรื่องราคา และขอบเขตการรักษาใหม่ โดยจะมุ่งเน้นให้การรักษาโรคบริเวร “รยางค์บน” หรือ upper limb เป็นหลัก ซึ่งสามารถแบ่งเป็นโรคต่าง ๆ พร้อมหัตถการรักษาดังตารางนี้

ลำดับ โรค/กลุ่มอาการ หัตถการ อัตราค่าบริการ
หัตถการหลัก
1 ต้อประเภทต่าง ๆ บ่งต้อด้วยหนามหวาย ฟรี
2 ไมเกรน นวด-กดจุดราชสำนัก / ประคบสมุนไพร หรือ สักยา 350
3 ออฟฟิศซินโดรม นวด-กดจุด ราชสำนัก / ประคบสมุนไพร หรือ สักยา 350
4 มือชา แขนชา นวด-กดจุด ราชสำนัก / ประคบสมุนไพร หรือ สักยา 350
5 นิ้วล็อก นวด-กดจุด ราชสำนัก / ประคบสมุนไพร หรือ สักยา 350
6 หัวไหล่ติด นวด-กดจุด ราชสำนัก / ประคบสมุนไพร หรือ สักยา 350
7 สะบักจม นวด-กดจุด ราชสำนัก / ประคบสมุนไพร หรือ สักยา 350
หัตถการเสริม
1 ครอบแก้ว 150
2 ครอบแก้วพร้อมฉายไฟอินฟาเรท 350
3 กระตุ้นไฟฟ้าคลายกล้ามเนื้อ / ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ 150
หัตถการเพื่อการผ่อนคลาย
1 นวดผ่อนคลาย ชั่วโมงละ 400
2 แช่เท้าสมุนไพร ครั้งละ 200

หมายเหตุ: อัตราค่ารักษาต่าง ๆ ไม่รวมค่ายา “ยกเว้น” การบ่งต้อที่จะฟรีทั้งอัตราค่ารักษาและค่ายาสมุนไพร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *